• BÀSQUET GIRONA

EL CAMPUS

Horaris i informació

  • Setmana 1: del 25 al 28 de juny.
  • Setmana 2: del 2 al 5 de juliol.
De dilluns a dijous. Aquests entrenaments es duran a terme per grups d’edats a la franja de tarda-vespre a Girona i tindran una durada de dues hores. Més informació: basquetgirona@basquetgirona.com