• BÀSQUET GIRONA
Si us plau, entreu les dades requerides a continuació (totes són obligatòries excepte el segon telèfon i el segon correu). Una vegada apreteu el botó d'enviar, us apareixerà un avís perquè confirmeu les dades abans que siguin enviades. Per qualsevol dubte, contacteu amb basquetgirona@basquetgirona.com. Veure requeriments

Nom
Primer cognom
Segon cognom
Data de naixement// (DD/MM/AAAA)
DNI
Club on juga
Alçada (centímetres)
Nom i cognoms del pare, mare o tutor
DNI del tutor
Telèfon 1
Telèfon 2
Correu electrònic 1
Correu electrònic 2
He llegit i accepto els termes de la Llei de protecció de dades.
Les vostres dades personals s'incorporaran en els fitxers del Bàsquet Girona per a la finalitat per la que varen ser recollides així com el contacte per a futures promocions o comunicacions relacionades amb l'entitat. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a basquetgirona@basquetgirona.com
No accepto cedir els drets d'imatge del jugador
Comentaris